Warning: file_put_contents(C:\inetpub\wwwroot\8010\cache\sigplus\7e563d8ce5437e0130ce90ba6756ef36.html): failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\8010\plugins\content\sigplus\services.php on line 834

Prezența proiectantului pe șantier pentru construcția noului depozit de deșeuri Girov

În urma contractului încheiat cu Consiliul Județean Neamț, începând cu data de 14 ianuarie 2013, proiectantul depozitului județean de deșeuri Girov, și anume S.C. Interdevelopment S.R.L. își desfășoară activitatea în strânsă cooperare cu Managerul de proiect și Responsabilul Tehnic din partea Consiliului Județean Neamț, cu membrii echipei de supervizare și Antreprenorul lucrărilor de construcție a depozitului județean de deșeuri Girov.

Activitatea proiectantului este remunerată din bugetul proiectului SMID în județul Neamț.

Auditul Proiectului

În conformitate cu procedurile de control financiar obligatorii în cadrul programelor operaționale sectoriale, Consiliul Județean Neamț a încheiat un contract pentru servicii de audit financiar independent cu S.C. Globos Prest SRL.

Această societate și-a desfășurat activitatea întocmind până la data de 31 decembrie 2012 un număr de 1 rapoarte de audit care certifică legalitatea, corectitudinea și justețea modului de cheltuire a fondurilor publice din care s-au facut plăți în cadrul proiectului SMID în județul Neamț în perioada 24.02.2011 – 31.12.2011.

Furnizarea de echipamente de precolectare și compostare individuală a deșeurilor

Consiliul Judetean Neamt a receptionat provizoriu, pana in prezent:

 • 33000 de unitati individuale de compostare
 • 8200 de pubele pentru deseuri reziduale
 • 12700 de pubele pentru deseuri biodegradabile
 • 1300 de containere pentru colectarea selectiva a hartiei si cartonului.


Consiliul Județean Neamț a pregătit cu sprijinul experților echipei de “Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor de Construcții în sprijinul Consiliului Județean Neamț” documentația de atribuire pentru achizitionarea unui număr de:

 • 52000 de unități de compostare individuală,
 • 4545 de containere din plastic pentru colectarea deșeurilor reciclabile,
 • 20900 de pubele din plastic pentru colectarea deșeurilor reziduale sau a celor biodegradabile de la locuințele individuale din municipiul Roman și orașul Târgu Neamț
 • și a 3024 de containere metalice pentru colectarea deșeurilor reziduale.

Licitația deschisă pentru selectarea furnizorului/furnizorilor urmează să fie demarată în cel mai scurt timp prin publicarea anunțului de participare.

Proiectarea și execuția Stației de transfer Târgu Neamț, a Stației de transfer Tașca, a Stațiilor de transfer și sortare Cordun și a platformelor de colectare a deșeurilor

Luni 05.10,2015 si luni 14.09.2015 au avut loc intruniri intre reprezentantii Consiliului Judetean Neamt, in calitate de Beneficiar si reprezentanti ai Antreprenorului lucrarilor de "Proiectare si executie a Statiei de transfer Tirgu Neamt, a Statiei de transfer Tasca, a Statiilor de transfer si sortare Cordun si a platformelor de colectare a deseurilor, Judetul Neamt, Romania" pentru pregatirea procedurilor de receptie finala a obiectivelor de investitii realizate prin acest contract.

La intalniri au participat si membrii echipei de supervizare care au sprijinit Consiliul Judetean neamt pe tot parcursul executiei lucrarilor.


Consiliul Judetean Neamt a obtinut in data de 29.11.2013, Autorizatia de Construire pentru 3024 de platforme pentru colectarea deseurilor amplasate pe raza tuturor celor 78 de comune din judetul Neamt.

In conformitate cu Rapoartele lunare de supervizare intocmite de expertii echipei de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea Lucrarilor de Constructii in sprijinul Consiliului Judetean Neamt stadiul de executie al lucrarilor la obiectivele de investitii este avansat existand toate premisele ca lucrarile sa fie finalizate pana la termenul stabilit prin contract


Prin proiectul SMID în județul Neamț se prevede construirea unor instalații pentru gestiunea deșeurilor după cum urmează:

 • Pe teritoriul comunei Cordun:
  • 1 stație pentru sortarea deșeurilor reciclabile cu o capacitate de 17000 de tone/an pentru gestionarea deșeurilor din plastic, hârtie, carton, metal, lemn și sticlă generate în zona municipiului Roman și a 26 comune învecinate situate în zona de Est a județului Neamț;
  • 1 stație de transfer cu o capacitate de 45000 de tone/an pentru preluarea, compactarea și transportul la depozitul județean de la Girov a deșeurilor reziduale generate și colectate în zona municipiului Roman și a celor 26 comune învecinate situate în zona de Est a județului Neamț.
 • Pe teritoriul orașului Târgu Neamț:
  • 1 stație de transfer cu o capacitate de 17000 tone/an pentru preluarea și transportul la depozitul județean de la Girov a deșeurilor reziduale generate și colectate în zona orașului Târgu Neamț și a celor 18 comune învecinate din zona de Nord a județului Neamț.
 • Pe teritoriul comunei Tașca:
  • 1 stație de transfer cu o capacitate de 9000 tone/an pentru preluarea și transportul la depozitul județean de la Girov a deșeurilor reziduale generate și colectate în zona de Vest a județului Neamț.
 • Pe teritoriul fiecărei comune din lista de mai jos se vor amenaja platforme de colectare a deșeurilor, într-un total de 3054, pe care se vor amplasa containerele metalice pentru colectarea deșeurilor reziduale și containerele din plastic pentru colectarea deșeurilor reciclabile.

[de introdus tabelul cu lista comunelor si numarul de platforme aferent fiecarei comune]

Lucrările de construcții la aceste obiective sunt proiectate și executate de către o asociere de firme locale constituită din: S.C. MOLDOCOR S.A., S.C. TLSIT S.A, S.C. STRONGMONTAJ S.R.L., S.C. AG SAN INVEST S.R.L. și S.C. INTELPROIECT S.R.L care are ca termen de punere în funcțiune ultimul trimestru al acestui an (2013).

Construirea depozitului județean de deșeuri din Girov și închiderea celor trei depozite neconforme de la Bicaz, Roman și Târgu Neamț

Joi 8.10.2015 a avut loc receptia finala a obiectivelor de investitii realizate in cadrul contractului "Construirea depozitului judetean de deseuri din Girov si inchiderea celor trei depozite neconforme de la Bicaz, roman si Tirgu Neamt, judetul Neamt, Romania"


Consiliul Judetean Neamt a obtinut in data de 24.01.2014 Autorizatiile de Construire pentru inchiderea depozitelor neconforme de deseuri de la Roman si Tirgu Neamt.

Consiliul Judetean Neamt a solicitat Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt” revizuirea Acordului de mediu pentru SMID in judetul Neamt din cauza modificarii solutiei de alimentare cu apa la depozitul judetean de deseuri nepericuloase din Girov.

Antreprenorul lucrarilor de constructii a notificat Beneficiarul asupra organizarii receptiei la terminarea lucrarilor la depozitul judetean de deseuri nepericuloase din Girov” obiectiv la care lucrarile sunt in prag de finalizare.


Prin proiectul SMID în județul Neamț se prevede amenajarea unui nou depozit de deșeuri la Girov. Depozitul va primi în primii ani de funcționare (5 până la 8 ani) deșeuri nepericuloase de la toate localitățile din județ, cu exceptța municipiului Piatra Neamț, care beneficiazăa de capacitate proprie de depozitare. După epuizarea acesteia, și deșeurile generate în municipiul Piatra Neamț vor fi depozitate în depozitul Girov.

Inițial, pe terenul de 27 de hectare, se construiește o primă celulă, din cele trei preconizate, cu o capacitate de cca. 900000 de metri cubi, o zonă administrativă și de recepție a deșeurilor și o serie întreagă de instalații auxiliare printre care stația de tratare a apelor uzate generate în incinta depozitului. Depozitul respectă cele mai severe norme de protecție a mediului stabilite prin legislația română de specialitate.

Așa cum majoritatea locuitorilor din orașele Bicaz și Târgu Neamț știu, dar mai ales cei din municipiul Roman, pe teritoriul localităților lor se află depozite de deșeuri care își merită pe deplin numele popular de “gropi de gunoi”. Pentru limitarea impactului acestor gropi sau dealuri de gunoi asupra factorilor de mediu – aer, apă, sol, și mai ales asupra mediului de viață al cetățenilor, prin proiectul SMID se realizează închiderea și reabilitarea zonelor afectate de depozitarea necontrolată a deșeurilor. Deșeurile vor fi strânse, compactate și acoperite cu câteva straturi de materiale care vor împiedica pătrunderea apelor din ploi (ape meteorice), emanarea mirosurilor neplăcute și înmulțirea păsărilor, rozătoarelor sau insectelor dăunătoare.

Toate aceste lucrări sunt executate de către o ssociere a două firme, dintre care una chiar din Piatra Neamț: S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. și S.C. ASIRI INTERNATIONAL S.R.L., care are termenul de finalizare a lucrărilor în primul trimestru al anului 2014.

Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor de construcții

Vineri 23.10.2015 s-a incheiat Campania de Informare si constienitare a publicului, desfasurata in cadrul proiectului SMID in judetul Neamt.

Activitatile organizate au condus, printre altele, la o crestere notabila a gradului de cunoastere de catre locuitorii judetului Neamt a investitiilor realizate in judet in domeniul gestionarii deseurilor, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, la diseminarea practicilor corecte de colectare selectiva a deseurilor de catre fiecare cetatean acasa sau la locul de munca ori la intelegerea de catre responsabilii din cadrul autoritatilor administratiei publice locale a responsabilitatilor pe care le au in cadrul SMID in judetul Neamt si mijloacelor pe care le au la indemana in vederea indeplinirii lor cu succes.


Pentru derularea proiectului SMID în județul Neamț în cele mai bune condiții, Consiliul Județean Neamț, în calitatea sa de Beneficiar al finanțării asigurate, în cea mai mare parte, de către Uniunea Europeană și de către Guvernul României, se sprijină, pe lângă propriii angajați și pe o serie intreaga de experți români cu diferite specializări.

Aceștia au ca principale misiuni următoarele:

 • Să întărească capacitatea managerială a Unității de Implementare a Proiectului – UIP (care este structura internă a Consiliului Județean Neamț cu atribuții specifice în implementarea proiectului SMID)
 • Să ofere suport tehnic pentru UIP în vederea îndeplinirii atribuțiilor curente
 • Să instruiască personalul UIP și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econeamț
 • Să supervizeze lucrările de construcții atât din punct de vedere cantitativ și calitativ cât și din punct de vedere financiar
 • Să asigure verificarea independentă a rezultatelor lucrărilor de proiectare pentru obiectivele noi
 • Să creeze premizele pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de autorizare a depozitului județean Girov
 • Să sprijine UIP în derularea unor proceduri de achiziție publică pentru bunuri (unități de compostare individuală, containere pentru deșeuri reciclabile, containere pentru deșeuri reziduale, pubele pentru deșeuri reziduale și pubele pentru deșeuri biodegradabile) și servicii (operarea instalațiilor nou create prin proiect și colectarea și transportul deșeurilor de la generatori)
 • Să deruleze o campanie de informare și conștientizare a publicului cu privire la:
  • sistemul de gestionare a deșeurilor care va cuprinde toate localitățile județului Neamț;
  • cele mai bune practici de colectare selectivă a deșeurilor ori tratarea în gospodării a acestora;
  • responsabilitățile fiecărui cetățean pentru buna funcționare a sistemului în scopul evitării poluării mediului și irosirii unor resurse.

Toate aceste activități sunt desfășurate, pana la finalizarea tuturor componentelor proiectului, de către o asociere formată din două firme române: S.C. PROJECT DEVELOPER S.R.L. și S.C. CCAT S.R.L..

Sunteti aici: Componente