Warning: file_put_contents(C:\inetpub\wwwroot\8010\cache\sigplus\7e563d8ce5437e0130ce90ba6756ef36.html): failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\8010\plugins\content\sigplus\services.php on line 834
Taxe şi tarife

Taxele şi tarifele aferente serviciilor vor fi stabilite în funcţie de gradul de suportabilitate a populaţiei faţă şi de nivelul taxelor şi tarifelor stabilite de operatorii existenţi în mediul urban se va aplica tariful, iar în mediul rural se va aplica taxa astfel:

Mediul rural

  • Pentru serviciile de colectare şi transport al deşeurilor de la populaţie la staţiile de transfer/sortare sau depozitul conform, după caz, taxele vor fi stabilite şi încasate de consiliile locale;
  • Pentru serviciile de operare a staţiilor de transfer/sortare şi a transportului deşeurilor de la acestea la depozitul conform şi pentru serviciul de operare a depozitului conform, taxele vor fi stabilite de Consiliul Judeţean Neamţ şi vor fi încasate de consiliile locale, acestea urmând a le vira lunar Consiliului Judeţean Neamţ.

Mediul urban

  • Pentru serviciile de colectare şi transport al deşeurilor de la populaţie la staţiile de transfer/sortare sau depozit conform, după caz, tarifele vor fi stabilite şi încasate de OCT. Aceştia vor plăti în continuare OTT.
  • Pentru serviciile de operare a staţiilor de transfer/sortare precum şi transportul deşeurilor de la acestea la depozitul conform, tarifele vor fi stabilite şi încasate de OTT de la OCT. OTT vor plăti în continuare OD, iar acesta din urmă va plăti Consiliului Judeţean Neamţ partea cuvenită.

În localităţile urbane, plata serviciilor se va face prin încheierea de contracte individuale între operatorii serviciilor de salubritate şi utilizatorii acestor servicii, atât casnici, cât şi noncasnici.

Sunteti aici: ADI Econeamț Taxe și tarife