Warning: file_put_contents(C:\inetpub\wwwroot\8010\cache\sigplus\7e563d8ce5437e0130ce90ba6756ef36.html): failed to open stream: Permission denied in C:\inetpub\wwwroot\8010\plugins\content\sigplus\services.php on line 834
Prezentarea generală a proiectului
 • Numele complet al proiectului: Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ;
 • Valoarea totală a proiectului, inclusiv cheltuieli neeligibile: 176.992.016 lei, din care:
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat: 127.202.373 lei,
  • Contribuția Județului Neamț la finanțarea costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului: 15.634.731 lei
  • TVA: 34.154.912 lei,
 • Sursa de finanțare a proiectului:
  • 80% reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională,
  • 18%, reprezintă finanţarea nerambursabilă din bugetul de stat,
  • iar 2% reprezintă contribuţia din bugetul local.
 • Aria deservită de proiect: Judeţul Neamţ
 • Beneficiari proiect: Întreaga populaţie a judeţului Neamţ, aproximativ 557.400 locuitori.
Componentele eligibile ale proiectului
 • Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului și Supervizarea lucrărilor de construcții;
 • Construirea depozitului județean de deșeuri din Girov și închiderea celor trei depozite neconforme de la Bicaz, Roman și Tîrgu Neamt;
 • Proiectarea și execuția Stației de transfer Târgu Neamț, a Stației de transfer Tașca, a Stațiilor de transfer și sortare Cordun și a platformelor de colectare a deșeurilor;
 • Furnizarea de echipamente de precolectare și compostare individuală a deșeurilor;
 • Auditul Proiectului
 • Prezenta proiectantului pe șantier pentru construcția noului depozit de deșeuri Girov;
Investiții prioritare în cadrul proiectului

Denumiri și o scurtă descriere pentru CL-uri, AT-uri, supervizare

 • Construirea a trei noi staţii de transfer, pentru eficientizarea transportului deşeurilor municipale reziduale de la populaţie la depozitul conform de la Girov:
  • staţia de transfer cu compactare de la Cordun, cu o capacitate de 45.000 t/an,
  • staţia de transfer de la Tg. Neamţ, cu o capacitate de 17.000 t/an,
  • staţia de transfer de la Taşca, cu o capacitate de 9.000 tone/an.
 • Construirea unei noi staţii de sortare la Cordun, cu o capacitate de 17.000 t/an, proiectată pentru a primi numai materialele separate la sursă - respectiv hârtie, plastic, sticlă şi metale;
 • Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri din zonele urbane – oraşele Roman, Tg. Neamţ şi Bicaz;
 • Achiziţionarea de containere/pubele, asigurând extinderea sistemului de colectare a deşeurilor reziduale, astfel încât rata de conectare la sistemul de colectare să fie de 100%;
 • Achiziţionarea de containere/pubele, pentru asigurarea colectării selective a deşeurilor reciclabile;
 • Achiziţionarea de pubele, pentru asigurarea colectării separate a deşeurilor biodegradabile;
 • Construirea atât în mediul urban cât şi în cel rural a unor puncte de colectare, în scopul implementării colectării selective a deşeurilor. Acestea vor fi dotate cu un număr de 3 containere de colectare: 1 container pentru deşeurile de hârtie şi carton, 1 container pentru deşeurile de plastic şi metale şi 1 container pentru deşeurile de sticlă;
 • Implementarea compostării individuale la 50 % din gospodăriile din zona rurală, prin achiziţionarea şi distribuirea de unităţi de compostare individuală.
Sunteti aici: Acasă