|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Judetean

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu JudeteanData emiterii
1/201717.01.2017
Titlu: privind validarea majorării bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2016
 
2/201717.01.2017
Titlu: privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ
 
3/201717.01.2017
Titlu: privind atribuirea şi încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ” din Zona 3, judeţul Neamţ”
 
4/201717.01.2017
Titlu: pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.316/2016 privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului Neamţ aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
 
5/201717.01.2017
Titlu: pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean
 
6/201717.01.2017
Titlu: pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.276/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă unui proiect de interes judeţean
 
7/201717.01.2017
Titlu: privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Neamţ
 
8/201731.01.2017
Titlu: privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ
 
9/201731.01.2017
Titlu: privind constituirea unor consilii consultative şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora
 
10/201731.01.2017
Titlu: privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări
 
11/201731.01.2017
Titlu: privind emiterea acordului pentru închirierea unui spaţiu din domeniul public al Judeţului Neamţ
 
12/201731.01.2017
Titlu: privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ
 
13/201731.01.2017
Titlu: privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare” Neamţ
 
14/201731.01.2017
Titlu: privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Judeţului Neamţ aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”
 
15/201731.01.2017
Titlu: privind reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ
 
16/201731.01.2017
Titlu: pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 235/2015 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Fundaţia de Îngrijiri Comunitare Piatra-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean
 
17/201731.01.2017
Titlu: privind participarea Consiliului Judeţean Neamţ la Târgul de Turism al României din perioada 16-19 februarie 2017
 
18/201731.01.2017
Titlu: pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Judeţului Neamţ
 
19/201731.01.2017
Titlu: privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în patrimoniul Judeţului Neamţ
 
20/201731.01.2017
Titlu: privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
 
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: simona_maria_balint@yahoo.ro