Se începe căutarea
Prezentare
Persoane adulte
Protectia copilului

Acord consimtamant prelucrarea datelor personaleProiect finantat de Uniunea Europeana in cadrul actiunii pregatitoare "YOUTH GUARANTEE", VP/2012/012 aprobat prin acordul de finantare VS/2013/0225 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ este serviciul public de interes judeţean cu personalitate juridică  aflată în subordinea Consiliului Judeţean, şi are rolul de a asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

  Direcţia Generală  a fost înfiinţată prin Hotărârea nr.99/2004 a Consiliului Judeţean Neamţ, prin comasarea Serviciului Public de Asistenţă Socială a judeţului Neamţ şi a Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Neamţ, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

              Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale se aprobă prin hotărâre de Consiliu Judeţean, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.

    Finanţarea activităţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanelor majore care beneficiază de protecţie în condiţiile legii, se asigură din:

·                     bugetul local al judeţului;

·                     bugetul de stat;

·                     donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti permise de lege;

·                     fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi alte surse.

     În afara acestor surse, Direcţia generală va putea primi fonduri din partea unor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară sau străinătate, pe baza de convenţii de colaborare sau sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.

 
 

 Linkuri utile

  Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
  Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap
  Oficiul Român pentru Adoptii
  Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate - Proiect finanțat din Granturile SEE
 
 
DGASPC Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +