Se începe căutarea
Prezentare
Persoane adulte
Protectia copilului
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI NEAMŢ > Protectia copilului

 

      Serviciul de Asistență și Management de Caz pentru Copilul Aflat în Plasament la Asistenții Maternali Profesioniști are misiunea de a asisgura protecția copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecție specială ce impune creșterea, îngrijirea și educarea copilului de către un asistent maternal profesionist; acestă protecție include și plasarea copilului în regim de urgență sau plasarea copilului cu nevoi speciale în vederea recuperării sale (Hotărârea Guvernului nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și  statutul asistentului maternal profesionist; Ordin nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist și a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; Legea 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului).

 
     
DGASPC Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +