|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns
  
Vizualizare: 
AnuntFiltru
Depozit deseuriUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Documentaţie de atribuire "Construirea depozitului judetean de deseuri Girov si inchiderea celor trei depozite neconforme de la Bicaz, Roman si Tirgu Neamt, judetul Neamt, Romania"
Parc National CeahlauUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Documentaţie de atribuire  „Lucrări de construcţii pentru Dezvoltarea managementului pentru Parcul National Ceahlau“
RegulamentUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
Anunt sedinta ordinara septembrie 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 30 septembrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”.
Anunţ mediuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
C.J. Neamţ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Neamţ în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului(proiectul "Modernizare drum judeţean DJ157A Dulceşti-Talpa, km 0+000-12+000")
Anunţ concurs promovare gradUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează în data de 11 noiembrie 2011, examen pentru promovare în grad pe funcţiile publice
Anunt sedinta ordinara octombrie 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 27 octombrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”.
Anunț mediu modernizare DJ155BUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drum judeţean DJ 155B Bodești-Urecheni, km 0+000 - 6+000"
Anunt concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunț pentru organizarea concursului de ocupare a funcției de MANAGER - persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț
Anunt achizitie in cadrul proiectului ”Promovarea ariilor naturale protejate din judetul Neamt”Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media
Anunt achizitie in cadrul proiectului ”Traditii si arta populara in Tinutul Neamt”Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media: Difuzare spot prin intermediul unui post national de televiziune si Insertie material intr-un cotidian cu acoperire nationala
Plan de amenajare a teritoriului zonalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Plan de amenajare a teritoriului zonal - Amenajare in scop turistic a zonei lacului "Izvoru Muntelui"
Achizitie servicii in cadrul proiectului ”Promovarea turismului ecumenic din judeţul Neamţ”Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media : difuzare spot prin intermediul unui post national de televiziune si Insertie material intr-un cotidian cu acoperire nationala
Anunt mediu etapa de incadrare modernizare DJ 155BUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt public privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre AMP Neamt, in cazul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare DJ 155B Bodesti - Urecheni, km 0+000-6+000
Anunt sedinta ordinara noiembrie 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară, pe data de 25 noiembrie 2011, ora 12.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”.
Grila de punctare - concurs Spitalul Judetean de Urgenta Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Grila de punctare a proiectului de management pentru concursul de ocupare a functiei de manager - persoana fizica din cadrul  Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Achizitionarea serviciului de realizare a materialelor de promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Achizitionarea serviciului de realizare a materialelor de promovare in cadrul proiectului "Colectii muzeale si vestigii istorice din judetul Neamt"
Anunt concurs - Spitalul Judetean de Urgenta Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț
DispozitieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Dispozitie pentru modificarea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean nr. 156/2010 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Neamt
Grila de punctareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Grila de punctare a proiectelor de management pentru concursul de ocupare a functiei de manager - persoana fizica din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Centralizator nominalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Planul de management al ariei protejate Lacul CuejdelUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consultare publică
Resurse umaneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare post personal contractual - Serviciul Administrativ
Anunt de participareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunţ de participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
Planuri de management Lacul Vaduri si Lacul PingaratiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consultare publică
ConcursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs de promovare pe funcţia publică de Şef serviciu Programe Europene din cadrul al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană
Invitatie participareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media in cadrul  proiectului "Colectii muzeale si vestigii istorice in judetul Neamt"
Evaluare unitati culturaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatele evaluării managementului instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Judeţean Neamţ, pentru activitatea desfăşurată în anul 2011
Informare incheiere proceduraUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Informare incheiere procedura de consultare ;i informare a publicului asupra planului de amenajare a teritoriului zonal PATZ:  "AMENAJAREA IN SCOP TURISTIC A ZONEI
“LACUL IZVORUL MUNTELUI” 
Participare concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Participare concurs "Premiul peisajului"
Resurse umane - concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie de personal contractual
Resurse umane - amanare concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Amânarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției de conducere de șef serviciu Programe Europene programat pentru data de 30 aprilie 2012
Documentatie Proiect cod SMIS 16714Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Data publicării: 09.05.2012 -  Achizitie dotari proiect lacuri smis 16714, nr invitatie seap 326044
Promovare în gradul profesionalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior pe funcţiile publice
Resurse umane - anunt concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relații Publice
Consultare publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consultare a părților interesate privind înfiinţarea de trasee interjudeţene spre / dinspre staţiuni / localităţi cu importanţă turistică / centre cultural administrative
Consultare publica program transportUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consultare a partilor interesate privind intocmirea unui nou Program de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean
Semnare contract de lucrariUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Semnarea Contractului de lucrari „Proiectarea şi execuţia Staţiei de transfer Târgu Neamţ, a Staţiei de transfer Taşca, a Staţiilor de transfer şi sortare Cordun şi a platformelor de colectare a deşeurilor, Judeţul Neamţ, România”
Anunt concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea funcţiei  publice de execuţie temporar vacante de Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Relații publice
Invitatie participare conferinta de presaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Conferinţa de presă organizată în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Neamţ”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalăprin Programul Operaţional Sectorial Mediu.
Resurse umaneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare funcţie de execuţie temporar vacantă de personal contractual din cadrul Serviciului Buget - Direcţia Generală Buget Finanţe
Resurse umaneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Consiliul Judeţean Neamţ organizează examen pentru promovare în grad profesional
Dezbatere publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Dezbatere publică privind stabilirea taxelor, tarifelor şi a amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, valabile pentru anul fiscal 2013
Concurs proiecte de managementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț pentru postul de director - manager
Anunt concurs referent - Serviciul AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs personal contractual - referent, studii medii - Serviciul Administrativ
Documentatie furnizare dotariUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Documentatie furnizare dotari infrastructura - proiect Parcul National Ceahlau.  Invitatie de participare nr. 341182
Rezultat selectieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor la conscursul pentru ocuparea funcţiei de director - manager al Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
Raport contracte de finantare nerambursabilaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Raport privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate conform Legii 350/2005 în cursul anului 2012
Rezultate concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate concurs Centrul pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" - etapa I - Evaluarea proiectelor de management
Rezultat concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat concurs de ocupare a postului de director al Direcţiei de Administre a Parcului Naţional Ceahlau
Concurs proiecteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț pentru postul  de director - manager
Concurs pentru ocuparea functiei de ManagerUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Invitatie de participare - Servicii de sondaje de opinieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Invitatie de participare - "Servicii de sondaje de opinie" în cadrul Proiectului "Management pentru aria naturală protejată - Lacul Cuejdel" - cod SMIS 16721
Anunt publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”
Anunt public privind decizia etapei de incadrareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
C.J.Neamţ anunţă luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurii de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul: ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Neamţ”.
Rezultate selectie dosareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director - manager al Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
ComunicareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de proiecte de management pentru Centrul de Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
Rezultate etapa IUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director - manager al Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
Comunicare rezultat concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate - Concurs de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director - manager al Centrului pentru Cultură şi Arte "Carmen Saeculare" Neamţ
Rezultat final concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final concurs "Carmen Saeculare"
ECONEAMTUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt intentie de aprobare a Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT
Concurs ocupare functieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare functie de director-manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Rezultat selecţie dosareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selecţiei dosarelor la Concursul pentru ocuparea funcţiei de director - manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Rezultatul evaluarii proiectului de managementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul evaluarii proiectului de management la Concursul pentru ocuparea funcţiei de director - manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Rezultatele concursuluiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatele concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Anunt concurs manager Spitalul Judetean de Urgenta Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt pentru organizarea concursului de ocupare a functiei de  manager persoana fizica al Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt
Anunt mediuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
C.J.Neamţ, titular al Proiectului “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Național Ceahlău” informează publicul interesat că s-a depus solicitarea de obținere a avizului de mediu pentru Planul de Management al Parcului Național Ceahlău
Rezultate finale - Biblioteca judeteanaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatele finale ale concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director - manager al Bibliotecii Judeţene "G.T.Kirileanu" Neamţ
Grila punctareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Grila de punctare a proiectelor de management pentru concursul de ocupare a funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Rezultat selectie dosare Spitalului Judetean de Urgenta Piatra NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de ocupare a funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Rezultat final concurs manager SJUUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul final - concursul de ocupare a funcţiei de Manager - persoană fizică al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ
Anunt promovare gradUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt promovare grad profesional
Comunicat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului NeamţUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Exerciţiu intern cu tema „Activitatea Detaşamentului de pompieri Piatra Neamţ pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui incendiu la clădiri din administraţia publică
Anunt concurs inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacantă de personal contractual din cadrul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial al Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale
Dezvoltarea managementului pentru Parcul National CeahlauUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Draftul Deciziei etapei de încadrare nr.  5136 din 07.10.2013
Rezultatul selectiei dosarelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate
Anunt concurs personal contractualUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs personal contractual - Serviciul Administrativ
Informare Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta AlimentelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor informeaza ca in perioada 24-30 octombrie 2013 va distribui pe calea aerului momeli vaccinale antirabice la vulpi.
Achizitie servicii elaborare studii stiintificeUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Servicii elaborare studii stiintifice necesare plan de management integrat, elaborare/aprobare plan de management integrat - în cadrul proiectului “MANAGEMENT PENTRU ARIILE  NATURALE PROTEJATE LACUL PANGARATI SI LACUL VADURI“- cod SMIS CSNR 16714
Rezultate proba scrisa - concurs ocupare functie de executieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate proba scrisa la concursul pentru ocupare functiei de executie de personal contractual de inspector de specialitate - Biroul Secretariat si Editarea Monitorului Oficial din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale
Rezultate interviu - concurs ocupare functie de executieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate interviu - concursul pentru ocupare functiei de executie de personal contractual de inspector de specialitate - Biroul Secretariat si Editarea Monitorului Oficial din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Locale
Anunt concurs Sef Serviciu AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Rezultate finale concurs inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate finale - concursul pentru ocupare functiei de executie de personal contractual de inspector de specialitate - Biroul Secretariat si Editarea Monitorului Oficial din cadrul Serviciului Coordonarea Consiliilor Loacale
Anunt concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie - inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Directiei Generale Buget Finante
Proiect de Hotarare privind stabilirea taxelor tarifelor si amenzilorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proiect de Hotărâre privind stabilirea taxelor, tarifelor și amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2014
Tabel rezultate selectie dosare concurs Sef Serviciu AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate selectie dosare - concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Anunt concurs Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă din cadrul Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană - Serviciul Turism
InformareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Informare - solicitare de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ “SIRET” BACĂU, aviz de gospodărire a apelor pentru ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR NECONFORME DE DEŞEURI ROMAN ŞI TÎRGU NEAMŢ, din Roman şi Tîrgu Neamţ,  judeţul Neamţ.
Rezultat selectie dosare concurs inspector debutant Serviciul BugetUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate selectie dosare concurs inspector debutant Serviciul Buget
Proces verbal Colegiul Camerei Agricole NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proces verbal privind stabilirea rezultatului votarii pentru alegerea  Colegiului Camerei Agricole Neamt - 24 noiembrie 2014
Rezultate proba scrisa concurs inspector debutant Serviciul BugetUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate proba scrisa concurs ocupare functie publica - inspector debutant Serviciul Buget
Rezultate interviu concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul BugetUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate interviu concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul Buget
Rezultate finale concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul BugetUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultate finale concurs ocupare functie publica de inspector debutant Serviciul Buget
tabel rezultat probă scrisa Sef Serviciu AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa - concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Tabel rezultate interviu- concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului AdministraUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu- concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Rezultat final concurs sef Serviciu AdministrativUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate ifinale - concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual din cadrul Serviciului Administrativ
Anunt concurs ocupare functii de executie personal contractualUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs pentru ocuparea a doua  functii de executie de  personal contractual
Anunt concurs Spitalul de Psihiatrie Sfantul Nicolae RomanUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunţ pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Manager persoană fizică al Spitalului de Psihiatrie "Sfântul Nicolae" Roman
Rezultat selectie dosare concurs ocupare post personal contractual de referentUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de referent, studii medii din cadrul Biroului Secretariat si Editarea Monitorului Oficial
Rezultat selectie dosare la concursul pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului de personal contractual de inspector de specialitate, studii superioare din cadrul Serviciului Patrimoniu - Directia Generala Buget Finante
1 - 100 Următorul
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro