|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns
  
Vizualizare: 
AnuntFiltru
ARHIVAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONCURS OCUPARE FUNCȚIE PUBLICĂUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor - examenul organizat in vederea ocuparii functiei de administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat in vederea ocuparii functiei de administrator public.
Rezultatul selectiei si evaluarii dosarului depus in cadrul concursului pentru ocuparea postului de expert biologUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei si evaluarii dosarului depus in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea postului de expert biolog.
Rezultat final - concurs ocupare post de soferUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului de executie de personal contractual de sofer, treapta profesionala I, din cadrul Compartimentului Auto, Serviciul Administrativ Protocol si Intretinere, Directia Achizitii si Logistica.
Rezultatul probei practice - concursul pentru ocuparea postului de soferUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei practice - concursul pentru ocuparea postului de sofer
Centralizator nominal privind rezultatul final la concursul pentru ocupare postului de expert juriuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatul final la concursul  pentru ocupare postului de expert juriu
Rezultat interviu expert juriuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat interviu expert juriu
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer IUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer I din cadrul Compartimentului Auto, Serviciul Administrativ Protocol si intretinere, Directia Achizitii si Logistica.
Anunt expert biologUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt expert biolog
Centralizator nominal - concurs director executiv D.D.T.G.CUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal  - concurs director executiv D.D.T.G.C
Selectie si evaluare dosare expert juriuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Selectie si evaluare dosare expert  juriu
Rezultat interviu 26.06.2018 - director executiv D.D.T.G.CUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat interviu 26.06.2018 - concurs director executiv D.D.T.G.C al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultat final mediator scolarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final mediator scolar
Rezultat proba scrisa 25.06.2018 - concurs director executiv D.D.T.G.CUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat proba scrisa 25.06.2018 - concurs director executiv D.D.T.G.C al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Anunt concurs administrator public 18 iulie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs administrator public 18 iulie 2018
Rezultat interviu mediator scolarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat interviu mediator  scolar
Centralizator final consilier juridicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator final consilier  juridic
Rezultat contestatie fata de rezultatul la proba scrisa - concursul din 19.06.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat contestatie fata de rezultatul la proba scrisa - concursul din 19.06.2018
Rezultatul probei scrise - examenul pentru ocuparea functiei de personal contractual - Administrator PublicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise din data de 20 iunie 2018 in cadrul examenului pentru ocuparea functiei de personal contractual - Administrator Public.
Rezultatul selectiei si evaluarii dosarelor- concursul pentru ocuparea a doua posturi de mediator scolarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei si evaluarii dosarelor- concursul pentru ocuparea a 2 posturi - mediator scolar, durata determinata, timp partial (3 ore/zi) -  implementarea proiectului ,,STEFAN - Sustinerea Transversala a Educatiei prin Actiuni in Judetul Neamt".
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice - Consilier juridicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de expert juriuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de expert juriu pentru implementarea Proiectului "Startup Activator", cod 105020, pe durata determinata, cu fractiune de norma, 2 ore/zi.
Rezultat selectie dosare - director executiv al DDTGCUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare pentru participarea la proba scrisa din data de 25 iunie 2018 pentru ocuparea functiei publice de conducere - director executiv al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant - soferUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de executie: sofer, studii medii/generale, treapta profesionala I din cadrul Cornpartimentului Auto, Serviciul Administrativ, Protocol si Intretinere, DAL.
Rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat in vederea ocuparii functiei de administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la examenul organizat in vederea ocuparii functiei de administrator public din cadrul Consiliului Judetean Neamt.
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru consilier juridic superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru  functia publica de executie - consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Juridic Contencios, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Anunt concurs - doua posturi mediator scolar cu timp partialUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare prentru ocuparea a doua posturi, pe durata determinata - proiectului ,,STEFAN - Sustinerea Transversala a Educatiei prin Actiuni in Judetul Neam!", dupa cum urmeaza:
- mediator scolar Stanita
- mediator scolar Valeni
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier, studii superioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier, studii superioare, gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Cornunicare si Imagine al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatul interviului sustinut in data de 30 mai 2018 pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilierUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul interviului din 30 mai 2018 pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier, gradul profesional II, din cadrul Compartimentului Comunicare si Imagine al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatul final - concursul pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual - consilier debutantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul final - concursul pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual - consilier debutant din cadrul Compartimentului Comunicare si Imagine al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatele finale - concursul pentru ocuparea functiei publice - Consilier, clasa I, grad profesional superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatele finale - concursul pentru ocuparea functiei publice - Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Patrimoniu al Directiei de Management.
Rezultat final concurs ocupare post personal contractual - arhivarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de personal contractual - arhivar, in cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenta Lucrarilor Consiliului Judetean si Editarea Monitorului Oficial al Judetului.
Rezultat privind solutionarea contestatieiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat privind solutionarea contestatiei, formulata de catre doamna Rotariu Andreea - Roxana, fata de rezultatul probei scrise din data de 23 mai 20I8.
Rezultatul interviului din data de 24.05.2018 - concursul pentru ocuparea functiei de - consilier debutantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul interviului organizat in data de 24.05.2018 in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Comunicare si Imagine al DDTGC.
Rezultatul interviului la concursul pentru functiei publice de executie - Consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Patrimoniu al Directiei de Management.
Rezultatul interviului sustinut in data de 24 mai 2018 pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - arhivarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul interviului sustinut in data de 24 mai 2018 pentru ocuparea functiei de personal contractual - arhivar studii medii IA din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidenta Lucrarilor  al CJ si EMOJ.
Rezultatul probei scrise din data de 23 mai 2018 - concursul pentru ocuparea functiei de personal contractualUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL cu rezultatul probei scrise din data de 23 mai 2018 - concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional II, in cadrul compartimentului Comunicare si Imagine al DDTGC.
Rezultatul probei scrise la concursul pentru functiei publice de executie - Consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Patrimoniu al Directiei de Management.
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de Consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
CENTRALIZATOR NOMINA privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, DIPIJ.
Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual - Administrator public.
Rezultatul final in cadrul examenului pentru promovarea in gradul profesional superior, din data de 21 mai 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatele finale la exarnenul pentru promovare in grad profesional superior, consilier, clasa I, grad superior in cadrul Serviciului Venituri Bugetare al Directiei Buget Finante.
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice - Director executiv al DDTGCUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultatul probei scrise din 18.05.2018 - concursul pentru ocupariea postului vacant de personal contractual debutantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise din 18.05.2018 din cadrul concursului organizat in vederea ocuparii postului vacant de personal contractual de executie - Consilier, studii superioare, grad profesional debutant, Compartiment Comunicare si Imagine, Directia DTGC.
Rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice - consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul interviului sustinut in data de 21.05.2018 in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie  - Consilier, clasa I, grad profesional superior- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, DIPIJ.
TABEL privind rezultatele finale la exarnenul pentru promovare in grad profesionalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatele finale la exarnenul pentru promovare in grad profesional superior, consilier, clasa I, grad superior la  Biroul Coordonare Administratie Publica si Relatii Publice, din data de 21 mai 2018.
Rezultatul interviului din data de 21 mai 2018 in cadrul examenului pentru promovarea in gradul profesional superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul interviului din duta de 21 mai 2018 in cadrul examenului  pentru promovarea in gradul profesional superior, respectiv functia publica de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Serviciului Venituri Bugetare al DBF.
Rezultatul interviului la examenul pentru promovare in grad profesional din data de 21 mai 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul interviului  la examenul pentru promovare in grad profesional superior, consilier, clasa I, grad superior la  Biroul Coordonare Administratie Publica si Relatii Publice, din data de 21 mai 2018.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru functia de arhivarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru functia de arhivar - organizat in data de 18 mai 2018.
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, DIPIJ.
Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovare in grad profesional din data de 21 mai 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea in grad profesional, organizat in data de 21 mai 2018.
Rezultatul probei scrise - promovare in grad - examenul din 21 mai 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise in cadrul examenului pentru promovarea in gradul profesional superior, respectiv pe functia publica de consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului Coordonare Administratie publica si Relatii Publice.
Concurs - post vacant consilier juridic, clasa I, grad superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic, clasa I, grad superior in cadrul Serviciului Juridic si Contencios, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Tabel selectie dosare consilier II, compartiment Comunicare si ImagineUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare consilier II, compartiment Comunicare si Imagine al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Tabel - selectie dosare examen promovare gradUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind  rezultatul  selectiei  dosarului  inscris  la  proba    scrisa din cadrul examenului de promovare in grad profesional
Tabel selectie dosare examen promovare gradUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind  rezultatul  selectiei  dosarului  inscris  la  proba    scrisa din cadrul examenului de promovare in grad profesional
Rezultat selectie dosare - concurs ocupare post vacant consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare - concurs ocupare post vacant consilier, studii superioare, in cadrul Serviciului Patrimoniu al Directiei de Management.
Rezultatul selectiei dosare - concurs ocupare post vacant arhivarUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare din 18 mai 2018 in vederea ocuparii postului vacant de personal contractual de executie: arhivar IA, studii medii, din cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, ELCJ si EMOJ.
Rezultat selectie dosare pentru concurs ocupare post vacant consilier debutantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de executie personal contractual  - consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Comunicare si Imagine al DDTGC.
Rezultat selectie dosare - consilier in cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate PublicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de executie - consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica,DIPIJ.
Concurs recrutare ocupare post personal contractual superior, grad IIUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs recrutare pentru ocuparea unui post vacant de personal contractual de executie, consilier superior, grad profesional II, Compartiment Comunicare si Imagine, DDTGC.
Anunţ concurs 24.05.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea unui post de consilier I, grad superior la Directia de Management.
Anunţ concurs 18.05.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea a doua functii vacante de personal contractual de executie.
Rezultatul la examenul de promovare in functia de inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt privind rezultatul la examenul de promovare in functia de inspector de specialitate, grad profesional IA din Compartimentului Logistica, Directia Achizitii si Logistica.
Anunt concurs ocupare functie publica in data de 21 mai 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Unitatii de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publica, Directia Investitii, Programe si Infrastructura Judeteana.
Examen promovare grad - 2 functii publice in data de 21 mai 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare in functiile publice de executie:
1. consilier superior, clasa I din cadrul Compartimentului Relatii cu Consiliile Locale al BCAPRP;
2. consilier superior, clasa I din cadrul Serviciului Venituri Bugetare al DGBF.
Examen promovare in grad profesional IUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare in grad profesional I in data data de 23 aprilie 2018, a doua salariate din cadrul Compartimentului Logistica al Directiei Achizitii si Logistica.
Rezultat examen evaluareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul la examenul pentru promovare de pe
functia de consilier debutant, Serviciul Asistenta Sociala, Relatii
Interne si Internationale, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Rezultat examen promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul la examenul de promovare de pe functia de consilier debutant - serviciul Proiecte Europene, Directia Investitii, Programe si Infrastructura Judeteana.
Anunt examen de promovare in ziua de 29 martie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen de promovare - doua posturi personal contractual.
Rezultat final - consilier asistent Serv TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
Rezultat interviu din 02.02.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul interviului sustinut in data de 02 februarie 2018 pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
CENTRALIZATOR - rezultatele finale la concursul pentru ocupareai functiei vacante de inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
CENTRALIZATOR privind rezultatele finale la concursul de recrutare pentru postul vacant - personal contractual - inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA - Serviciului Turism al DDTGC.
CENTRALIZATOR NOMINAL - rezultatele finale la concursul pentru ocuparii a doua posturi vacante de consilierUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultatele finale la concursul de recrutare in vederea ocuparii a doua posturi vacante de personal contractual de executie: consilierr, studii superioare, grad profesional ll,Comp.Relatii Interinstitutionale si Registratura.
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie - consilierUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
TABEL rezultat interviu 26 ianuarieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul interviului din data de 26.01.2018, din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea functiei de personal contractual de executie: consilier, studii superioare, grad profesional II,Compartiment RIR.
Tabel rezultate interviu 26.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezulltatul interviului din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei de personal contractual ; inspector de specialitate, studli superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Turism.
TABEL cu rezultatele privind selectie dosare concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 22 ianuarie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat in data de 22 ianuarie 2018.
Rezultat proba scrisa - inspector de specialitate IAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei de personal contractual - inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
Raport final concurs arhivar si referent xeroxUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursului pentru posturile de arhivar si referent xerox.
TABEL privind rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa din data de 15 ianuarie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa din data de 15 ianuarie 2018 din cadrul concursului organizat in vederea ocuparii postului de referent (xerox), SGDELCJEMO.
Rezultat final concurs consilier principalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final - consilier principal compartiment Gestionare Proiecte si Programe, SBGPP, DGBF.
Centralizator nominal - rezultate finale concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal - rezultate finale concurs ocupare functie publica de conducere - director executiv al DAL.

Proces verbalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proces verbal selectie dosare.
Tabel - rezultat selectie dosare - concursul pentru functia vacanta de personal contractual - inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel - rezultat selectie dosare  - concursul pentru functia vacanta de personal contractual - inspector de specialitate, studiii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Turism al DDTGC.
Tabel rezultate proba scrisa - concursul din 15.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise la  concursul organizat in data de 15.01.2018.
Tabel rezultat selectie dosare - concursul din 22 01.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de personal contractualUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare - concursul din 22 01.2018 pentru ocuparea a doua posturi vacante de personal contractual - consilier, grad profesional II, Compartiment RIR, respectiv Compartiment Comunicare si Imagine, DTGC.
Tabel rezultat interviu din 16.01.2018 pentru functia de consilier principalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu din 16.01.2018 pentru ocuparea functiei de consilier principal in cadrul Compartimentului GPP al Serviciului Buget si Gestionare Proiecte si Programe, DGBF.
Tabel rezultat proba scrisa 15.01.2018 - concurs director executiv Directia Achizitii si LogisticaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul la  proba scrisa in data de 15.01.2018, in cadrul concursului pentru ocuparea functiei publice de conducere - director executiv al Directiei Achizitii si Logistica.
Rezultat proba scrisaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise Ia concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - consilie I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului GPP al Serviciului BGPP, DBF.
TABEL - rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual IA DIPIJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual - inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional IA din cadrul Compartimentului Investifii si Dezvoltare Rurala al DIPIJ.
Tabel - rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru 15.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare ce se va organiza in 15 ianuarie 2018.
Tabel rezultat selectie dosare - concurs director executiv DAL 15.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise pentru participarea la proba scrisa din data de 15 ianuarie 2018, in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere - director executiv al DAL
Tabel rezultat interviu 05 ianuarie 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabe privind rezultatul interviului sustinut in data de 05.01.2018 pentru ocuparea functiei vacante - personal contractual. inspector de specialitate, studii superioare, grad IA - Compartimentul Investitii si Dezvoltare Rurala al DIPIJ
Tabel rezultat solutionare contestatiiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul solutionarii contestatiei la proba scrisa din 28.12.2017 din cadrul concursului pentru ocuparea functiei vacante - personal contractual. inspector de specialitate, studii superioare, grad IA - Compartimentul IDR al DIPIJ.
TABEL privind rezultatul selectie dosare la concursul de recrutare pentru ocupare functie publice de executieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe al Serviciului BGPP, DGBF.
Rezultatul probei scrise - concursul pt functia de personal contractual IAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei de personal contractual - inspector de specialitate, studii superioare, gradul 1A din Compartimentul de Investitii si Dezvoltare Rurala al DIPIJ
Anunt - concurs recrutare pentru ocupare a patru posturi vacanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
ANUNT (plus Erata si completare) - organizare concurs de recrutare pentru ocuparea a patru functii vacante de personal contractual de executie in data de 22.01.2018.
Concurs ocupare post vacant in data de 29.01.2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Turism al Directiei de Dezvoltare Turistica si Guvernanta Corporativa.
1 - 100 Următorul
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro