|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Documente
Guvernanță corporativă
Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Regulamentul de acreditare a jurnalistilor la Consiliul Judetean Neamt
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Ghidul solicitantului 2017
Ghidul solicitantului 2016
Ghidul Solicitantului 2015
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Transparența veniturilor salariale
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns
  
Vizualizare: 
AnuntFiltru
ARHIVAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel - rezultat final concurs inspector de specialitateUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel - rezultatul final la concursul pentru postul de Inspector de specialitate, Compartimentul Investitii si Dezvoltare Rurala, DITIJ.
Centralizator rezultate finaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs 11-13 septembrie 2017.
Tabel rezultat interviuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul la interviu pentru ocuparea functiei de Inspector de specialitate la Compartimentul de Investitii si Dezvoltare Rurala, DITIJ.
Concurs de recrutare functie publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de arhitect sef al judetului Neamt
Tabel rezultate interviu - 13.09.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatele obtinute la interviul din 13 septembrie 2017, in cadrul concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasaI, grad profesional superior din cadrul Serviciului Programe Europene, D.P.P.D.J.
Tabel - rezultate proba scrisa - concursul pentru postul de inspector de specialitate, 12.09.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
 
Tabel cu rezultatele la proba scrisa - concursul pentru postul de inspector de specialitate, personal contractual, studii superioare, Compartimentul de Investitii si Dezvoltare Rurala, D.I.T.I.J.
Tabel - rezultate proba scrisa concurs consilier I, SPE, DPPJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel cu rezultatele la proba scrisa privind concursul pentru ocuparea postului de consilier superior I, din cadrul Serviciului Programe Europene, DPPDJ.
Tabel rezultate selectie dosare concurs ocupare posturi personal contractualUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel cu rezultatul selectiei dosarelor-concursul pentru ocuparea a doua posturi personal contractual, 11.09.2017-Inspector specialitate, grad profesional II si grad profesional IA, compartimenul Investitii si Dezcoltare Rurala, DITIJ.
Tabel selectie dosare pentru concurs - consilier, DPPDJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie: consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Programe Europene al DPPDJ, organizat in data de 11 septembrie 2017.
Tabel rezultat final consilier II - Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate finale concurs ocupare post vacant - consilier, studii superioare, grad profesional II - Serviciul Turism, D.P.P.D.J.
Tabel rezultat interviu - consilier studii superioare, grad IIUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu - consilier, studii superioare, grad profesional II, Serviciul Turism, DPPDJ.
Rezultat final consilier IA, Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat final - consilier studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism, DPPDJ.
Tabel rezultat examen promovare - 22.08.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatele la examenul organizat pentru promovarea in funclie - grad superior - SGDEMOJ, DJRI.
Rezultatul soluționării contestatiilor la interviul din cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de pUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul soluționării contestatiilor la interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serv. Turism al Dir. Proiecte și Programe de Dezv. Jud.
Tabel rezultat proba scrisa - consilier II, Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa - consilier II, Serviciul Turism, DPPDJ, din data de 17 august 2017.
Anunt concurs ocupare doua posturi personal contractual - 11.09.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs ocupare doua posturi personal contractual Directia Investitii Transporturi si Infrastructura Judeteana.
Tabel rezultat interviu consilier IA Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul concursului din data de 10.08.2017 pentru ocuparea postului de personal contractual - consilier IA, Serviciul Turism, DPPDJ.
Tabel selectie dosare consilier IIUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare - consilier, studii superioare, grad profesional II, Serviciul Turism - DPPDJ.
Anunt concurs post vacant consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier superior, SPE al DPPDJ.
Examen promovare in functie nivel studii superioareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare intr-o functie cu nivel de studii superior la SGDEMOJ, DJRI.
Tabel rezultat proba scrisa consilier IAUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat poba scrisa pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism, DPPDJ.
Centralizator privind rezultatele finale - concursul pentru consilier principal - Biroul Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul din 28 iulie 2017 pentru postul de executie - consilier principal, Biroul Achizitii Publice, Directia de Management.
Tabel privind rezultatul interviului pentru ocuparea postului de consilier principal, Biroul Achizitii PubliceUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul interviului pentru ocuparea postului de executie - consilier principal, Biroul Achizitii Publice, Directia de Management.
Tabel rezultat selectie dosare - concursul ptr. ocupare post consilier IA, Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei de executie - consilier, studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism.
Tabel rezultate finale - concurs Referent SSD, Directia Juridica si Relatii InternationaleUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual - Referent, studii superioare de scurta durata, grad profesional l, SGDEMOJ.
TABEL cu rezultatele probei scrise - concursul pentru ocuparea postului de consilier principal - Biroul de AchizitiiUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL cu rezultatele probei scrise la concursul din 28 iulie 2017 pentru ocuparea functiei de executie consilier principal - Biroul de
Achizitii, Directia de Managament
Tabel - rezultate finale - concursul pentru functia de consilier debutant SMUSASIC, Directia ManagementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel - rezultate finale - concursul  pentru functia de executie consilier debutant SMUSASIC, Directia de Management.
TABEL cu rezultatele interviului - concursul pentru ocuparea postului de referentUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel cu rezultatul la interviul organizat in data de 27.07.2017 in cadrul concursului pentru ocuparea functiei de executie de personal contractual - Referent. studii superioare de scurta durata. grad profesional I. SGDEMOJ, DJRI.
Tabel rezultate interviu - concurs pentru functia de consilier debutant la SMUSASIC, Directia de ManagementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
 
Tabel privind rezultatele interviului pentru pentru functia de executie personal contractual, consilier debutant in cadrul SMUSASIC, Directia de Management.
Tabel privind rezultate proba scrisa - concurs 21.07.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise din data de 21 iulie 2017 - concursul pentru ocuparea functiei de executie - personal contractual, referent, in cadrul SGDEMOJ, DJRI.
Tabel selectie dosare - concurs recrutare pentru ocupare functie consilier principalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel  - rezultatele selectiei dosarelor la concursul de recrutare ptr. ocuparea functiei de consilier principal din cadrul Biroului Achizitii Publice, Directia de Management, organizat in data de 28 iulie 2017.
Tabel - rezultat proba scrisa, concursul pentru ocuparea functiei de executtie - consilier debutantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise, concursul pentru ocuparea functiei de executtie - consilier debutant in cadrul SMUSASIC, Directia de Management.
Concurs ocupare post vacant personal contractual - consilierUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare  ptr. ocupare functie vacanta de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional II la Serviciul Turism, DPPDJ.
Tabel selectie dosare concursul din 21 iulie 2017 - personal contractual, referent, la SGDEMOJ, DJRIUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 21.07.2017 - privind ocuparea postului de personal contractual, referent, grad profesional I, Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, DJRI.
Centralizator nominal privind rezultatele finale - concursul ptr.ocuparea functiei publice de conducere - director executivUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere - director executiv al Directiei de Management.
Tabel selectie dosare concursul din 21 iulie 2017 - personal contractual, consilier debutant la SMUSASIC, Dir. ManagementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din 21.07.2017 - privind ocuparea postului de personal contractual, consilier debutant, SMUSASIC, Directia de Management
Anunt concurs 07 august 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs 07.08.2017 - consilier studii superioare, grad profesional IA, Serviciul Turism.
Tabel rezultat interviu din 13.07.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu -  din 13 iulie 2017 pentru functia publica -  director executiv Directia Management.
Tabel rezultat proba scrisa concurs director executiv Directia de ManagementUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concursul din 07 iulie 2017 pentru functia publica -  director executiv Directia Management.
Centralizator final - concursul pentru ocuparea postului de consilier superior Serviciul Turism, DPPDJUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal privind rezultatele finale la concursul de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie - consilier clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Turism al DPPDJ
Tabel rezultat interviu - concurs consilier I superior Serviciul TurismUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat final interviu - concursul din 03.07.2017 pentru postul de consilier superior in cadrul Serviciului Turism, DPPDJ.
Tabel rezultat selectie dosare - concursul din 07 iulie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare pentru proba scrisa - concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere - director executiv al Directiei de Management.
Tabel final - concurs ocupare post consilier superior 26-29 iunieUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel final privind rezultatele concursului din 26-29 iunie pentru ocuparea functiei publice de consilier superior, in cadrul Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe,  Directia Generala Buget Finante.
Tabel rezultat proba scrisa 29.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel cu rezultatele probei scrise la concursul pentru postul de consilier superior, Serviciul Turism, DPPDJ.
Anunt concurs ocupare posturi vacante-21.07.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Cconcurs pentru ocuparea a doua functii vacante de personal contractual:
1) consilier debutant, Serviciul Managementul
Unitatilor Sanitare, ASIC, Directia de Management
2) referent I, SGDEMOJ, DJRI.
Tabel rezultat final concurs post vacant consilier superior din data de 27.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concus ocupare functiei publice de executie - consilier superior, din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe al SBGPP, DGBF
Tabel rezultat interviu din data de 27 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu din data de 27 iunie 2017 pentru ocuparea postului de consilier superior in cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte si Programe al Serviciului Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
Rezultat final - concurs de promovare din data 27 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul final la concursul de promovare din data de 27.06.2017
Concurs ocupare post vacant - consilier principal - 28 iulie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante - consilier principal, din cadrul Biroului Achizitii Publice, Directia de Management.
Rezultat interviu - concurs de promovare din data 26 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
 
Tabel privind rezultatul interviului pentru concursul de promovare din data de 26.06.2017
Rezultat proba scrisa concurs din data de 26 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise din data de 26 iunie 2017 - consilier superior, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, DGBF.
Rezultat proba scrisa concurs de promovare din data 26 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare din data de 26.06.2017
Tabel privind rezultate proba scrisa - concurs din 23 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind resultatul probei scrise - concursul pentru ocuparea functiei publice de  consilier superior, compartiment Gestionare Proiecte si Programe, DGBF
Tabel privind rezultate proba scrisa - concurs din 21 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind resultatul probei scrise - concursul pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier, Serviciul Turism, DPPDJ, 21.06.2017
Tabel rezultat selectie dosare - consilier I superior Serviciul Turism, 29.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor pentru proba scrisa , concursul din 29 iunie 2017 - consilier I superior ST al DPPDJ.
Rezultat selectie dosare concurs promovareUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul selectiei dosarelor  la concursul de promovare functie de sef serviciu.
Rezultat selectie dosare concurs 26 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare concurs  de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier superior, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
Anunt concurs 10 iulie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul compartimentului Tehnologia Informatiei, Directia de Management.
Rezultat selectie dosare concurs 23 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie - consilieri superior din cadrul compartimentului Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget-Finante.
Rezultat selectie dosare concurs 21 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Turism al Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare.
Rezultate finale concurs organizat 29 mai - 07 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal rezultate finale concurs organizat intre 29 mai - 07 iunie.
Tabel rezultat proba scrisa - 07.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei de referent, SGDEMOJ, DJRI
Tabel rezultate proba scrisa 07 06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa din data de 07.06.2017 pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier.
Tabel rezultate interviuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel privind rezultatul interviului din data de 07 iunie 2017 .
Anunt concurs 07 iulie 2017 pentru post conducere vacantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante - Director executiv al Directiei de Management.
Tabel privind rezultatul probei scrise din data de 29 mai 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
TABEL privind rezultatul probei scrise din data de 29 mai 2017 pentru ocuparea functiei de personal contractual - consilier, studii superioare - debutant din cadrul SPE al DPPDJ.
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru functia de consilier debutantUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare-debutant - Serviciului MUSASIC al Directiei de Management, din data de 07 iunie 2017.
Tabel rezultat selectie dosare - referent SSD 07.06.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat selectie dosare - referent SSD 07.06.2017 Serviciul Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, Directia Juridica si Relatii Internationale, din data de 07 iunie 2017.
Anunt concurs -29 iunie 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs ocupare functie publica de executie inspector clasa I, superior, Serviciul Turism.
26.06.2017 - concurs ocupare post vacant consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs  de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante - consilier superior, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia Generala Buget Finante.
26 iunie 2017 - concurs promovare in functie publica de conducere sef serviciuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs promovare functie publica de conducere - Sef serviciu, Serviciul Juridic Contencios si Administratie Publica, Directia Juridica si Relatii Internationale.
21.06.2017 - Concurs ocupare functie vacanta personal contractual - consilierUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Serviciului Turism al Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare.
23.06.2017 - Concurs ocupare post consilier superiorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt concurs consilier superior - Compartiment Gestionare Proiecte si Programe, Serviciul Buget si Gestionare Proiecte si Programe, Directia  Generala Buget - Finante.
Tabel selectie dosare concursUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs - consilier debutant Serviciul Programe Europene, Directia Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana.
07.06.2017 - Concurs ocupare posturi vacanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare a doua posturi vacante personal contractual:
- consilier, studii superioare, grad profesional debutant.
- referent, studii superioare de scurta durata, grad profesional I.
10.05.2017 - Promovare in grad profesionalUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Rezultat promovare in grad profesional
29.05.2017 - Concurs ocupare post consilier - personal contractual - Serviciul Programe EuropeneUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei vacante de personal contractual - consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Programe Europene al Directiei Proiecte si Programe de Dezvoltare Judeteana.
Examen promovare in functie 10.05.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Examen promovare in functie Consilier - personal contractual, grad profesional II - Serv. Gestionarea Documentelor si Editarea Monitorului Oficial al Judetului, Directia Juridica si Relatii Internationale.
Concurs 15.05.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs consilier - Compartiment Tehnologia Informației, Direcția de Management
Concurs 12.05.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - http://www.anfp.gov.ro/Concurs/61959
Centralizator nominal rezultat final examen administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator nominal rezultat final examen administrator public
Tabel rezultat interviu - examen administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu - examen administrator public 27.03.2017
Anunt modificare data sustinere interviu concurs Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Anunt modificare data sustinere interviu concurs Administrator public
Tabel rezultat proba scrisa concurs Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat proba scrisa concurs Administrator public
Tabel selectie dosare concurs - Administrator publicUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs Administrator public
Concurs 27.03.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs 27.03.2017 - Administrator public
Centralizator rezultate finale concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate interviu 15.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate interviu 15.02.2017
Centralizator rezultate finale concurs Unitatea de Implementare a ProiectelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultat interviu concurs Unitatea de Implementare a ProiectelorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultat interviu concurs Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel rezultate proba scrisa concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs Directia Generala Buget Finante
Tabel rezultate proba scrisa concurs 06.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel rezultate proba scrisa concurs 06.02.2017 - Unitatea de Implementare a Proiectelor
Tabel selectie dosare concurs Directia Generala Buget FinanteUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs ocupare trei functii publice - Directia Generala Buget Finante
Tabel selectie dosare concurs 06.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Tabel selectie dosare concurs 06.02.2017 - Unitatea de Implementare a Proiectelor
Concurs 17.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef - http://www.anfp.gov.ro/Concurs/36006
Proces verbal - concurs Compartiment Investitii si Dezvoltare RuralaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proces verbal - concurs inspector de specialitate - Compartiment Investitii si Dezvoltare Rurala
Concurs 09.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs ocupare trei functii publice - Directia Generala Buget Finante
Concurs 06.02.2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Concurs 06.02.2017 - Unitatea de Implementare a Proiectelor
Centralizator rezultate finale concurs Serviciul PatrimoniuUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Centralizator rezultate finale concurs recrutare personal contractual - consilier - Serviciul Patrimoniu
1 - 100 Următorul
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: -
Telefon: -
E-mail: comunicare@cjneamt.ro