|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Procedura stabilire salarii intre limite - cu modificarile si completarile ulterioare
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

Aparat propriu

În conformitate cu prevederile art.121 din Constitutia României si ale art.24 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul judetean este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitatii consiliilor locale,  comunale, orasenesti si municipale, în vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul judetean, în vederea realizarii atributiilor sale, organizeaza compartimente functionale care realizeaza activitatea consiliului prin acte si operatiuni tehnico-materiale si care nu au competenta distincta de a consiliului judetean, în numele caruia actioneaza.

Aparatul de specialitate al Consiliului judetean Neamt este structurat pe directii generale,directii, servicii, birouri si compartimente.

Presedintele si vicepresedintii Consiliului judetean, precum si secretarul judetului asigura, în conditiile stabilite de lege, conducerea, coordonarea si controlul serviciilor de specialitate ale Consiliului judetean.

Directorii executivi, directorii executivi adjuncti si conducatorii celorlalte compartimente colaboreaza între ei, cu conducerile serviciilor publice de interes judetean, precum si autoritatile administratiei publice alese în judet, în vederea asigurarii îndeplinirii în conditii de legalitate, oportunitate si eficienta  sporita a tuturor atributiilor si competentelor ce revin Consiliului judetean, potrivit Constitutiei si normelor legale în vigoare.

Aparatul de specialitate al Consiliului judetean este alcatuit din persoane care  îndeplinesc o functie publica, precum si din persoane angajate cu contract individual de munca.

Functia publica reprezinta un complex de drepturi si obligatii corelative ce trebuie exercitat în stricta conformitate cu prevederile legale în vigoare. Confirmarea sau angajarea pe post reprezinta, pentru fiecare persoana fizica, investirea legala pentru functia respectiva. Încadrarea functionarilor se realizeaza prin concurs, dintre acei candidati ce fac dovada cunoasterii temeinice a atributiilor si competentelor ce revin Consiliului judetean, potrivit legislatiei în vigoare.

HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro