|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Procedura stabilire salarii intre limite - cu modificarile si completarile ulterioare
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns
  
Vizualizare: 
ObservatiiFiltru
PLAN MENȚINERE CALITATE AER - NEAMȚ - 2019-2022Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
01.10.2018
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA PROGRAMULUI JUDETEAN DE TRANSPORT 2014_2019 _ pentru dezbatere publicaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
24.04.2018
PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuitaUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea
transmiterii in folosinta gratuita, pe perioada determinata, a unor spatii aflate in proprietatea Judetului Neamt.
Postat la ora 16.00.
30.03.2018
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor din competenta de aprobare a C. J. N. pentru 2019Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor din competenta de aprobare a Consiliului Judetean Neamt, pentru anul fiscal 2019.
19.02.2018
PROIECT BUGET 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
04.12.2017
Regulamente-cadru privind procedurile de inchiriere si vanzare ale bunurilor apartinand patrimoniului Judetului NeamtUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Observatii si propuneri privind eventuale modificari si/sau completari se pot trimite pe e-mail: cjneamt@yahoo.com.
Termen limita: 10 zile de la publicarea pe site.
Persoana de contact: Sorin CONDURACHE - sef serviciu Patrimoniu, tel. 0233212890-int.261
26.05.2017
Hotarare privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor pentru 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Hotarare privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor din competenta de aprobare a Consiliului Judetean Neamt, pentru anul fiscal 2018.
26.05.2017
Hotarare privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor pentru 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Hotarare privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor din competenta de aprobare a Consiliului Judetean Neamt, pentru anul fiscal 2017.
29.03.2017
Hotarare privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilorUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Hotarare privind stabilirea taxelor, tarifelor si amenzilor din competenta de aprobare a Consiliului Judetean Neamt, pentru anul fiscal 2018
22.03.2017
Clarificari ghidul solicitantului 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Clarificari ghidul solicitantului 2017
15.03.2017
CONSULTARE - Ghidul solicitantului 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
06.03.2017
BUGETUL CREDITELOR INTERNE pe anul 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
BUGETUL CREDITELOR INTERNE pe anul   2017
06.03.2017
PROIECT BUGET 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Proiect buget pentru anul 2017
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro