|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Finantari neramburabile - Legea 350/2005
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Transparenta veniturilor salariale
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Procedura stabilire salarii intre limite - cu modificarile si completarile ulterioare
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici
. Modify settings and columns

Data publicării: 20.09.2017

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE

Anexa specificatii tehnice

Invitatie de participare

Formulare

Specificatii tehnice

Data limita de depunere a ofertelor: 25.09.2017, ora: 12.30


Data publicării: 10.08.2017

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE

Anexa specificatii tehnice cu detaliere factori evaluare

Invitatie de participare

Formulare

Specificatii tehnice


Data publicării: 13.07.2016

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE

Invitatie de participare

Formulare

Specificatii tehnice si anexa privind detalierea factorilor de evaluare si modul de acordare a punctajuluiData publicării: 11.05.2016

În vederea realizării unui studiu de piaţă, vă rugăm să ne transmiteţi pâna la data de 18.05.2016, la registratura Consiliului Judeţean Neamt, preţul în lei, fără TVA, pentru:

1. Elaborare proiect tehnic pentru investiţia: “Modernizare drum judeţean în vederea creşterii siguranţei circulaţiei”- intersecţia DJ156A cu DN15D”

2. Executare lucrări conform proiectului tehnic realizat la pct.1 pentru “Modernizare drum judeţean în vederea creşterii siguranţei circulaţiei”- intersecţia DJ156A cu DN15D”

Specificațiile tehnice pentru serviciile ce urmează a fi achizitionate . Oferta va fi însoţită de următoarele documente:

- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^ din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(Formular ataşat) ;

- Operatorul economic va face dovada că poate presta atât servicii de proiectare cât şi execuţia lucrărilor (asociere sau orice formă legal constituită). Toate documentele vor fi semnate în clar (nume, prenume, funcţie) de persoana legal autorizată să reprezinte operatorul economic.

Atribuirea contractului se va face ofertantului care a depus ofertă cu preţul cel mai scăzut. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0233 212890/int. 242.

Model declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34-2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică


În vederea realizării unui studiu de piață , vă rugăm să ne transmiteţi pâna la data de 20.04.2016,ora 11.00, la registratura Consiliului Județean Neamt, prețul în lei, fără TVA, pentru următoarele servicii:

Servicii de elaborare documentații tehnico-economice pentru proiectul “Turism cultural – restaurarea, protecția și valorificarea unor case memoriale din Județul Neamț ”

Specificațiile tehnice pentru serviciile ce urmează a fi achizitionate . Documentele vor fi ștampilate și semnate in clar(nume, prenume, funcție) de persoana legal autorizată să reprezinte operatorul economic și vor fi insotite de declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii precum si lista cu personalul de specialitate atestat pentru monumente istorice implicat in derularea proiectului, conform specificatiilor tehnice. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0233 212890/int. 242.

Model declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.342006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică


În vederea realizării unui studiu de piață , vă rugăm să ne transmiteţi pâna la data de 20.04.2016,ora 11.00, la registratura Consiliului Județean Neamt, prețul în lei, fără TVA, pentru următoarele servicii:

Servicii de elaborare documentații tehnico-economice pentru proiectul “Turism cultural – restaurarea, protecția și valorificarea unor muzee de istorie din Județul Neamț ”

Sspecificațiile tehnice pentru serviciile ce urmează a fi achizitionate .

Documentele vor fi ștampilate și semnate in clar (nume, prenume, funcție) de persoana legal autorizată să reprezinte operatorul economic și vor fi insotite de declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii precum si lista cu personalul de specialitate atestat pentru monumente istorice implicat in derularea proiectului, conform specificatiilor tehnice. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0233 212890/int. 242.

Model declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.342006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică

  
Vizualizare: 
Folder: Achiziții 2019
Achiziții 2019Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Folder: Achizitii 2018
Achizitii 2018Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Folder: Achizitii 2017
Achizitii 2017Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Folder: Achizitii 2016
Achizitii 2016Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
PROGRAM ANUAL ACHIZITII 2015.pdf
PROGRAM ANUAL ACHIZITII 2015Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Situatie contracte 2011.xls
Situatie contracte 2011Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
PROGRAM ANUAL ACHIZITII 2014.pdf
PROGRAM ANUAL ACHIZITII 2014Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Situatie contracte 2014.xls
Situatie contracte 2014Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Situatie contracte 2013.xls
Situatie contracte 2013Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Situatie contracte 2012.xls
Situatie contracte 2012Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
Situatie contracte 2010.xls
Situatie contracte 2010Utilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro